Translator Team
magyar

Windsurf glossary - Windsurf szószedet


English terms

magyar szavak

- A -

   

- B -

batten

latni

beachstart

sekély vízből indulás

beam reach

fél szél

bear away

széltől távolodni

board

deszka, hajó

boom, wishbone

boom

breeze

szellő

broad reach

negyed szél

buoyancy aid

mentőmellény (ájulás esetén nem tartja a testet olyan pozícióban, hogy a száj a víz fölött legyen)

- C -

carving jibe

hátszeles perdülés

choppy conditions

hullámos

close hauled

háromnegyed szél

cross shore wind

a part mentén a parttal párhuzamosan fújó szél

- D -

daggerboard

schwert

downhaul

vitorla árbóctalhoz feszítése a kötéllel

duck jibe

hátszeles perdülés (a vitorla a boom vége felöl történő fordításával)

- E -

   

- F -

fin

skeg

footstraps

papucs

fully battened sail

teljes egészében latnis vitorla

- G -

gail force wind

viharos erejű szél

go on a plane

elkezd siklani

gust

széllökés, pöff

gusty (wind)

pöffös (szél)

- H -

harness

trapéz

harness lines

trapéz kötél

high water

dagály

head up

szél felé közeledni

- I -

   

- J -

jibe

hátszeles forduló

- K -

kit

felszerelés (az összes surf-ös cucc)

knot

csomó

- L -

leeward, downwind

a széltől távolabb levő

life vest

mentő mellény

low water

apály

lull

hírtelen szélleállás

- M -

mast

árbóc

mastfoot

árbóctalp, gyök

- N -

no go zone

széllel szemben, amerre már nem lehet menni

- O -

off shore wind

a parttól befelé fújó szél

on-shore wind

part felé fújó szél

outhaul

vitorla a boom végéhez feszítése a kötéllel

oversheet

vitorla túlhúzása

- P -

plane, planing

siklás

port tack

bal oldal, ha a haladás irányába nézünk

- Q -

   

- R -

rig

teljes vitorla (vitorla, árbóc, boom, stb.)

rig-catapult

hirtelen erőhatás miatti elrepítés

rig up

vitorla összeállítása

run

hátszélben menni

- S -

sail (noun), to sail (verb)

vitorla (fn), surf-ölni (ige)

sheet in

vitorla behúzása

sheet out

vitorla kiengedése

starboard tack

jobb oldal, ha a haladás irányába nézünk

- T -

tack

szembeszeles forduló

- U -

uphaul

vitorla felhúzása a vízből

- V -

   

- W -

waterstart

vízből indulás

wetsuit

surfruha

windward, upwind

szélhez közelebb levő (a szél fújási irányához közelebb)

German > Hungarian windsurf glossary / Német > magyar windsurf szószedet
Home | Price Quotation | Translation | Interpreting | Localization | Word Processing | Voiceover